FT resultat

Collin och Paul  har plaserad dig på ett Novice Stake  på Irland. Fint arbete av hund  och förare gav en tredjepladering , och kvalificering till Open