Fostran och grunder.

Ibland har jag hundar på utbildning. Många människor har vanliga problem med sina hundar och behöver hjälp att lösa knutarna. Hör gärna av dig om du behöver hjälp. 

Jag har erfarenhet av både lydnad och de olika bruksgrenarna, men mitt hjärta brinner för "hur får jag en nära relation till min hund"? När det kommer till jakten hjälper jag bara till med grundutbildningen och fostran.

Jag tränar belöningsbaserad och med så lite straff som möjligt.Jag upplever tyvärr ofta att hundar som kommer till mig lider av stress och frustration pga bristande gränser, vilket gör att jag ibland behöver hjälpa till med att rama in hundar. Hundarna behöver lära sig att bli lugna på tillsägelser för sedan kunde vägledas i livet. Men det är inte önskvärd med fysisksmärta.

Jag har inget företag och har inte som avsikt att leva på hunderiet. Jag älskar att undervisa och förmedla. Att göra det obegripliga begriplig. Dessutom lär jag mig overderliga saker när jag får jobba med en hund och förare som kämpar framåt.